ครีมรักษาสิว ก็คิดว่าตัวเองได้มากกว่า

ครีมรักษาสิว  ก็คิดว่าตัวเองได้มากกว่าที่คิดว่าหละ อิอิ ไทม่น่าเชือว่าตัวเองจะผ่านเรื่องราวต่างที่คิดว่าไทม่น่าจะผ่านมาได้ มองย้อนไปตัวเอง ผ้านมาได้อย่างก็ไม่น่าเชือว่าจะผ่ายมาไดนะ อิอิ เราก็นั่งคิดว่าตัวเองคิดว่าอะไรมากกว่า ครีมรักษาสิว มากว่าที่คิดว่าจะต้องการจ้าาาาา ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>