รักษาสิว จะว่าไหม อิอิ

รักษาสิว จะว่าไหม จะบอกว่า เราจะต้องการมาบอกว่าความสุขตาง ๆ มันเกิดมาเอง ไหม จะต้องการมาแบบไหน จะบอกว่าความสุจต่าง ๆ มันเกิดมาเอง จะบอกว่าความสุจต่าง ๆ ของการทำให้เราเองได้เรียนรุ้ว่า นี้เลย นะคัรบ ผมเองอยกาจะบอกว่า ความสุขต่าง ๆมันเกิดมาเอง เราเองก็อยกาจะบอกว่า เท่านี้เองเลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>