ทำให้ผมให้ผมเองได้เรียนรุ้ว่า วิธีรักษาสิว

ที่ว่าผมเองได้เรียนรุ็ว่าตัวเองต้องการอะไรเลยนะคัรบ มันเป็นการที่ผมเองได้ถามหลาย ๆ คนเองว่าเขาเองจะต้องการความสุขที่มสันเกิดมาจากไหน หรือว่าเขาเอง ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร มันไม่มีทางเลย นะครับ ที่จะมาบอกว่าความรู้สึกที่ตัวเองว่านั้น มันไม่มาแบบนี้ หรือว่าเขาเอง ไม่บอกว่าตัวเองต้องการอะไร วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>