อยากจะให้อ่านจริงๆเลยออิ วิธีรักษาสิว

ที่ว่าน่าจะหาทางออกเพื่อให้สิวหายได้ มันไม่มีทางเลย ที่ว่าจะหายได้ มันไม่อกอมาเแล้ว หรือว่าทางนี้ไม่มีทางเลย อ ิอิเราว่าทางนี้มันไม่ออกมาเลยอย่างนี้ มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าเงินทอง ๆต่าง มันไม่มีทางออกเลย จะว่าทางนี้มันไม่มีทางเลย อิอิ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>