มันไม่มีเลยนะครับ สิวอุดตัน

มันไม่มี่เลยนะครับ หลาย ๆ ท่านทีคิดว่ามีเลย ผมเองนะครับ จะบอกว่าไม่มีเลย หลาย ๆ ท่านวันนี้ได้เขีจบทความต่าง ๆ มากมายเพื่อ ให้ได้สิวที่หายได้ มันไม่มีทางเลย ผมจะบอกวาสิวต่าง ๆ มันเกิดมาจากตัวเองทั้งนัน้เลย จะต้องการแบบไหน หรือว่าทำให้ได้ ตามที่ต้องการไหม อิอิเราว่าน่าจะหาทางออกหละคัรบ สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>