มันไม่นาจะหาทางได้เลย รักษาสิวผด

มันไม่นาจะหาทางเลยเราว่าที่จะหาทางออกเพื่อให้สิวหายได้ มันไม่น่าจะยากเลย เรา่ามานั่งคิด่าเราน่าจะหาเงินต่าง ๆ ได้มากกว่านี้เลย ไหมอิอิ การที่น้องๆ  ว่าที่คิดว่าไม่ดีกว่านี้ เราก็ต้องหาทางออกเพ่ือใได่้กีกว่านี้ เราไม่น่าจะบอกว่าเราต้องการอะไร มันไม่น่าจะออกมาจากปากของ ผมเองเล ยรักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>