สิง่ที่น่าคิดว่ามากกว่านี้ รักษาสิว

สิง่ที่น่าคิดว่ามากว่านี้ เราว่าทางนี้ที่น้อง ๆ จะต้องการหาเงิน รักษาสิว มันไม่ได้เกิดขึ้นเลย จะให้สิวที่เกิดขึ้นมานั้นหายเลย เ)็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ผมว่าสิวที่เกิดขึ้นมานั้นจะต้องหาทางออกเพือให้สิวหายจริงเลย เท่านี้ก็ต้องการมาบอกว่าคำตอบของเพื่อน ๆ ที่ได้มานั้นไม่มีทางออกเพื่อเราเองเลย จะต้องการหาแบบไหน อิอิราว่าน่าจะหาทางออกได้เลย รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>