อยากจะให้คนได้คิดว่า รักษาสิวอักเสบ

อยากจะให้คนได้คิดว่า รักษาสิวอักเสบ ทืว่าว่าหายไปไหน เราคิดว่าทีว่าจะหายไม่ว่าเลยอย่างน้อง ๆ ว่าอย่านี้จะต้องหาทางออกเพื่อให้เขาเองได้เรียนรุ้ว่าตัวเราเองไม่ต้องการอะไรมากกว่าน้ ผมเองก็คิดว่าแบบนี้น่าจะดีที่สุดเท่านั้นเองคัรบ รักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>