ผมก็คิดว่าเท่านี้จริ งๆนะครับ รักษาสิว

ผมก็คิดว่าเท่านี้จริง ๆนะครับ ผมคิดว่าเท่านี้ก็หาทางออกเพื่อให้สิวหายได้ มันไม่จริง ๆเลย นะครับ ผมหาทางแบบไหนสิวก็ไม่หายเลย จะต้องทำแบบไหนครับ ถึงสามารถจพะหาทาง ออกได้ มันไม่เดียวดายเลย จะต้องหาทางแบบไหน ก็ต้องหาทางออกกันต่อไปครับ เราจะต้องมีทางออกเพื่อทางโดยตรงเท่านี้เอง รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>