มันก็งง กับตัวเอง นะครับ รักษาสิวผด

มันก็งงกับตัวเองมากๆๆลยนะครับผมคิดว่าแบบนี้น่าดีนะครับแต่ว่าไม่ดีเลย จะต้องหาทางออกแบบไหน ทำให้ผมเองได้เรียนรุ้ว่าตัวเองไม่ต้องการมากกว่าไหม ที่เราเองได้รู้ก็เท่านี้จริง ๆ เลย จะหาทาองอกเพื่อ่สิง่ที่ิดว่าไหม ก็ต้องหาทาออกเพื่อทางนี้โดยตรงเลย มาคิดว่าตรงนี้น่าจะทางออกดีที่สุดเลย รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>