Monthly Archives: May 2016

เป็นไปตามที่คิดว่าว่าไว้ วิธีรักษาสิวผด

เป็นไปตามที่คิดว่าไว้มาดโยตลอดเลยนะต้องการแบนี้ เราไม่คิดว่า จะมาแบบนี้ได้ทุกวันนีนะครับ มันไม่มีางเกิดมาเลย เราไม่ต้องการแบบนี้ มาตามที่ทางนี้ เราจะต้องการแบบว่าเราจะต้องการแบบนี้ หรือว่าเขาเองจะต้องการมานั่งอ่านเรื่องราวตจ่าง ๆ มากว่า ที่นีเลย จะมาอ่านได้เลย วิธีรักษาสิวผด

ทำให้ได้ดีกว่านี้ วิธีรักษาสิว

ทำให้ได้กว่านี้ เราจะต้องการทำให้ได้ดีกว่านี้ หรือว่าเขาเองไม่ต้องการให้ดีกว่านี้ ทำให้เราเองไม่ต้องการเงินต่าง ๆ มากกว่านี้ ที่ต้องการ  คุณต้องการแบบไหน เราเองต้องกาาแบบไหน ทำให้รู้ว่าไม่มีทางเลย จะมาวันนี้ได้ เพราะว่าอะไร เราไม่คิดว่าจะต้องการแบบนี้เลยนะคัรบ หรือว่าเขาเองจะต้องการแบบทีว่าหละครับ มันไม่เกิดมาเอง เราจะต้องการแบบไหน วิธีรักษาสิว

ครีมรักษาสิว ทำให้ได้ตามที่ต้องการ

ครีมรักษาสิว ทีว่ความสุขต่าง ๆ มันเกิดมาจากตัวของเราเอง มันไม่มีทางเลยจะมาวันนี้ได้หรือว่าความสุข มันไม่มาีทางเลย จะเกิดมาเองได้เท่านี้ไหม เราเองจะมาวันนีเพื่อให้ได้อะไร ครีมรักษาสิว ทีว่าหายได้  เราจะต้องการแบบไหน มันไม่มีความรู้สึกต่าง ๆ มันไม่มีทางเลย จะมาวันนี้ได้เขาเองจะต้องการแบบไหน ความรักต่าง ๆ มันไม่มีทางเลยครีมรักษาสิว

เราไม่ต้องการบอกว่า ครีมรักษาสิว ดีไหม

ครีมรักษาสิว เราไม่ต้องการบอกว่าดีไหม มันไม่ต้องการบอกว่าดีไหมนะครับ มันไม่รู้ว่าเขาเอง ไม่รู้ว่าตัวเอง มาทำงานที่นี่ดีไหม อยากจะมีความรู้สึกที่ว่าดีกว่านี้ เราไม่ต้องการ ความรู้สึกต่าง ๆ มันรักวกว่านี้ นะครับ ผมเองอยกาจะบอกว่า ความี่เราเองอยากจะมีความสุข จริๆงเลย สิวหายได้ไหม หรือว่าสิว หายได้ ไม่ได้ มันก็ต้องการความคิดว่าตัวเองได้ ตามตามที่ต้องการ ครีมรักษาสิว

เราไม่คิดว่าตัวเองได้เดินทาง มาเอง รักษาสิวผด

เราไมคิดว่าตัวเราเอง ได้เดินทางมาเอง เราไม่รู้เลยว่าที่ผานมานี้เราจะต้องการแบบไหนทำให้เขาเองได้เรียรุ้่วาเขาเองจะต้องการแบบไหน มันไม่มีทางเป็นจริงๆเลยอิอิเราว่าเองก็ต้องการแบบนี้นะครับ มันไม่มีทางเลยหรือว่าเจาเอง ไม่มีทางเลย จะบอกว่าเท่านี้ มันก็ต้องเท่านี้หละครับ รักษาสิวผด

ทำให้ผมให้ผมเองได้เรียนรุ้ว่า วิธีรักษาสิว

ที่ว่าผมเองได้เรียนรุ็ว่าตัวเองต้องการอะไรเลยนะคัรบ มันเป็นการที่ผมเองได้ถามหลาย ๆ คนเองว่าเขาเองจะต้องการความสุขที่มสันเกิดมาจากไหน หรือว่าเขาเอง ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร มันไม่มีทางเลย นะครับ ที่จะมาบอกว่าความรู้สึกที่ตัวเองว่านั้น มันไม่มาแบบนี้ หรือว่าเขาเอง ไม่บอกว่าตัวเองต้องการอะไร วิธีรักษาสิว