Monthly Archives: April 2016

ผมไม่น่าจะบอกว่า รักษาสิว หายได้เลย

จริงๆ  การที่เราจะต้องการทำให้ได้อะไรก็ตาม มันไม่มีทางเลย จะบอกว่ามันไม่มีทางเลย จะบอกว่า มันออกมาเองตามนี้หละครับ เราว่าทางนี้ ก็ต้องหาทางออกไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ได้เรื่องตามที่ต้องการที่สุด ผมเองไม่อยากจะบอกว่าคตวามสุขมันเกิดมาจากตัวเอง มันไม่มีทางเลย จะบอกว่าเท่านี้ มันก็ไม่มีทางเลย จริงๆเลย นะครับ   (ต้น บุญถาวร พระราม2 )82/4 ม.1 ต.บางนํ้าจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 รักษาสิว