Monthly Archives: January 2016

มันก็งง กับตัวเอง นะครับ รักษาสิวผด

มันก็งงกับตัวเองมากๆๆลยนะครับผมคิดว่าแบบนี้น่าดีนะครับแต่ว่าไม่ดีเลย จะต้องหาทางออกแบบไหน ทำให้ผมเองได้เรียนรุ้ว่าตัวเองไม่ต้องการมากกว่าไหม ที่เราเองได้รู้ก็เท่านี้จริง ๆ เลย จะหาทาองอกเพื่อ่สิง่ที่ิดว่าไหม ก็ต้องหาทาออกเพื่อทางนี้โดยตรงเลย มาคิดว่าตรงนี้น่าจะทางออกดีที่สุดเลย รักษาสิวผด